Pizza Fan

TOP Αποτελέσματα στο κλάδο του

Η Pizza Fan, η μεγαλύτερη αλυσίδα πίτσας στην Ελλάδα και ένα από τα δημοφιλέστερα brands γρήγορης εστίασης, εμπιστεύθηκε τους SEO experts της GIM

Η Pizza Fan στα πλαίσια της ανακατασκευής του Website με τεχνολογία PWA, απευθύνθηκε στη GIM Agency, ως τον πιο ισχυρό συνεργάτη για το SEO.

INTRODUCTION

Στόχος της συνεργασίας ήταν η αξιολόγηση του νέου site από άποψη Technical SEO και η διασφάλιση της ηγετικής της θέσης στα οργανικά αποτελέσματα της Google. Το ζητούμενο ήταν η μετάβαση να γίνει ομαλά και στη συνέχεια να αυξηθεί η οργανική επισκεψιμότητα (και οι αντίστοιχες πωλήσεις).

THE CHALLENGE

Το στοίχημα

Η Pizza Fan απευθύνθηκε στη GIM, για να βελτιστοποιήσει το νέο της site ελέγχοντας τη φιλικότητά του προς τις μηχανές αναζήτησης. Η μετάβαση σε καινούριο site συνοδεύεται συχνά, με βάση την εμπειρία μας, από πολλά τεχνικά προβλήματα που χειροτερεύουν το user experience και ρίχνουν το website στα οργανικά αποτελέσματα.

Στόχος μας ήταν να ελέγξουμε όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν την παρουσία του site στα οργανικά αποτελέσματα και να εγγυηθούμε την ομαλή μετάβαση από το παλιό στο νέο site και την κατάταξή του στην πρώτη θέση των οργανικών αποτελεσμάτων της Google.

Υπηρεσίες

  • Search Engine Optimization

THE SOLUTION

Η μέθοδος

Το SEO Audit του site της Pizza Fan ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2021. Σε αυτό το διάστημα του ενός μηνός, έγινε πλήρης τεχνικός έλεγχος 100+ σημείων, ο οποίος επικεντρώθηκε στους παράγοντες που καθορίζουν τη φιλικότητα του site στις μηχανές αναζήτησης και την κατάταξή του στα οργανικά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, ο έλεγχος εξέτασε όλες τις σελίδες του website σε επίπεδο κώδικα αλλά και με έμφαση σε διάφορες πτυχές της απόδοσής του, όπως η ταχύτητα, το Dwell Time, το ποσοστό μετατροπών, η ευκολία περιήγησης και ολοκλήρωσης της παραγγελίας, το design και το ποιοτικό περιεχόμενο.

Η ολιστική προσέγγιση της GIM έχει προκύψει από την πολύχρονη εμπειρία μας ότι η Google αξιολογεί πληθώρα παραγόντων, για να κατατάξει ένα site στα οργανικά αποτελέσματα. Εκτός από την τεχνική αρτιότητά του, παίζουν σημαντικό ρόλο η συνολική εμπειρία του χρήστη σε αυτό καθώς και το κύρος και η φήμη του.

Το SEO Audit ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό χειροκίνητα σε μία μία σελίδα του website, ώστε να γίνει λεπτομερής ανάλυση κάθε σημείου με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε ένα μεγάλο εύρος αποτελεσματικών και έγκυρων SEO tools, ώστε να καλυφθεί κάθε παράμετρος στον πολύπλευρο έλεγχο του site.

Τα ευρήματα του SEO Audit παρουσιάστηκαν στους υπεύθυνους της Pizza Fan, στους οποίους έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις βελτιστοποίησης. Συγκεκριμένα, το στάδιο του ελέγχου ακολουθήθηκε από το SEO Consulting, όπου επικεντρωθήκαμε στην παροχή συμβουλών και χάραξης μιας επιτυχημένης στρατηγικής στη βάση στοχευμένων ενεργειών σύμφωνα με τα αποτελέσματα του SEO Audit.

 

THE RESULTS

Το αποτέλεσμα

Αφού ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των βελτιώσεων που προτείναμε, τα αποτελέσματα στην απόδοση του site είναι θεαματικά. Μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες, το visibility ranking έχει αυξηθεί κατά 199%. Αυτός ο τριπλασιασμός οφείλεται στο γεγονός ότι το site είναι άρτιο τεχνικά και αυτό αποτυπώνεται στην ορατότητά του στις μηχανές αναζήτησης.

Το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών αντανακλάται και στην οργανική επισκεψιμότητα, όπου έχουμε αύξηση 148% στους organic users με σαφή τάση για ακόμα μεγαλύτερη αύξηση κάθε μήνα.

Η άνοδος αυτή συνεπάγεται φυσικά και τον απόλυτο τελικό στόχο κάθε επιχείρησης, την αύξηση των εσόδων της. Συγκεκριμένα, οι μετατροπές, δηλαδή οι χρήστες που επισκέπτονται το site και προχωρούν στην αγορά, έχουν αυξηθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα της συνολικής αύξησης της επισκεψιμότητας αλλά και των βελτιστοποιήσεων του site, ώστε να γίνει πιο φιλικό στον χρήστη και να του προσφέρει μια ευχάριστη εμπειρία πλοήγησης.

Με λίγα λόγια, η μετάβαση από το παλιό στο καινούριο site όχι μόνο δεν συνοδεύτηκε από προβλήματα για την Pizza Fan, αλλά οδήγησε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα σε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία της με την εδραίωσή της στην πρώτη θέση των οργανικών αποτελεσμάτων και την αξιοπρόσεκτη αύξηση των εσόδων της.

THE CHALLENGE

Πετύχαμε

1η θέση

των οργανικών αποτελεσμάτων και αξιοπρόσεκτη αύξηση των εσόδων της

+199%

αύξηση στο visibility ranking

+148%

αύξηση στους organic users με σαφή τάση για ακόμα μεγαλύτερη αύξηση κάθε μήνα

Θέλετε συμβουλευτικό ραντεβού;
Θέλετε ένα δωρεάν αρχικό συμβουλευτικό ραντεβού;