Πως να απαλλαγείτε από τον κανιβαλισμό λέξεων-κλειδιών

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις με διαδικτυακή παρουσία έχουν ξεκινήσει να προάγουν τις υπηρεσίες ή και τα προϊόντα τους συντάσσοντας άρθρα στο blog ή δημιουργώντας αυτόνομες σελίδες. Τέτοιου είδους περιεχόμενο συμβάλει θετικά στη συνολική εικόνα της επιχείρησης, αλλά χωρίς σωστή στρατηγική SEO, μπορεί να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στις οργανικές κατατάξεις της ιστοσελίδας. Το SEO έχει γίνει πλέον μια τυπική πρακτική για όλες τις επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις δυνατότητες του ψηφιακού μάρκετινγκ. Ως αποτέλεσμα λόγω του υψηλού και δυναμικού ανταγωνισμού, η πλειοψηφία των επιχειρηματιών να δημοσιεύει περιεχόμενο με βαρυσήμαντες λέξεις-κλειδιά με την ελπίδα τις υψηλές κατατάξεις, χωρίς κάποιο στρατηγικό πλάνο. Ενέργεια που συχνά επιφέρει την επανάληψη των λέξεων-κλειδιών ανάμεσα σε πολλές σελίδες εντός της ιστοσελίδας, με κίνδυνο τον κανιβαλισμό και επιζήμια αποτελέσματα στις οργανικές κατατάξεις.

Στο παρόν άρθρο θα δούμε:

Τι είναι ο Κανιβαλισμός Λέξεων-Κλειδιών (Keyword Cannibalization);

Όταν χρησιμοποιείτε την ίδια λέξη-κλειδί σε πάνω από μία σελίδες, καταλήγετε να ανταγωνίζεστε τον εαυτό σας. Δηλαδή, οι σελίδες της ιστοσελίδας σας αρχίζουν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για υψηλότερες κατατάξεις. Ως συνέπεια, να έρθετε αντιμέτωποι με χαμηλότερες κατατάξεις, χαμηλότερο αριθμό κλικ ως προς τον αριθμό εμφανίσεων (CTR) και χαμηλότερες μετατροπές για όλες τις επηρεαζόμενες σελίδες.

Αυτό είναι γνωστό ως κανιβαλισμός λέξεων-κλειδιών, καθώς καταλήγετε να τρώτε τα ίδια σας τα οργανικά αποτελέσματα. Η Google παρά τα άλματα προόδου στην τεχνητή νοημοσύνη, δυσκολεύεται ακόμη να διαχωρίσει εις βάθος το νοηματικό περιεχόμενο της κάθε σελίδας. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα, από την συμφορημένη πληροφορία επάνω σε έναν όρο, να εγκαταλείπει σε μεγάλο βαθμό το κύρος της ιστοσελίδας επάνω στον εκάστοτε όρο. Για βέλτιστα αποτελέσματα, η Google πρέπει να προσδιορίσει ποιες σελίδες συνάδουν περισσότερο με την κάθε λέξη-κλειδί.

Κανιβαλισμός λέξεων κλειδιών από την GIM Agency
Κανιβαλισμός Λέξεων-Κλειδιών / © GIM

Γιατί ο Κανιβαλισμός Λέξεων-Κλειδιών είναι κακός για το SEO;

Ανεξαρτήτως από το πόσο χρόνο και κόπο έχετε αφιερώσει στη βελτιστοποίηση του SEO της ιστοσελίδας σας, όλα θα είναι ατελέσφορα εάν πάσχετε από κανιβαλισμό λέξεων-κλειδιών. Η βελτιστοποίηση SEO εφαρμόζεται προκειμένου οι ιστοσελίδες να εμφανίζονται στα πρώτα οργανικά αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης. Αλλά, όταν η ιστοσελίδα σας αντιμετωπίζει ζήτημα κανιβαλισμού λέξεων-κλειδιών, τότε οι μηχανές αναζήτησης θα συσχετίσουν πάνω από μία σελίδα για την ίδια λέξη-κλειδί και ως επακόλουθο να αδυνατούν να αναδείξουν όπως πρέπει κάποια συγκεκριμένη σελίδα. Και το σημαντικότερο, οι όποιοι εξωτερικοί υπερσύνδεσμοι (backlinks) όπως και το οργανικό CTR να αραιώνονται μεταξύ αυτών των σελίδων, και ως εκ τούτου να κατατάσσονται ακόμη χαμηλότερα.

Κανιβαλισμός λέξεων-κλειδιών μπορεί επίσης να προκύψει εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς όρους ή φράσεις με όμοια εννοιολογική σημασία. Η Google, όπως και άλλες μηχανές αναζήτησης δεν μπορούν ακόμη να ξεχωρίσουν πλήρως ποιες από αυτές τις σελίδες είναι σημαντικότερες, ως αποτέλεσμα όλες τους να κατατάσσονται χαμηλότερα.

Επιπτώσεις του Κανιβαλισμού Λέξεων-Κλειδιών

Μία από τις δυσκολότερες πτυχές του κανιβαλισμού λέξεων-κλειδιών είναι ότι σημαντικός αριθμός διαχειριστών ιστοσελίδων δεν γνωρίζουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Πολλές φορές, σελίδες μπορεί να βρίσκονται στην πέμπτη ή έκτη θέση και επομένως να μην προκαλούν κάποια ανησυχία. Ωστόσο όμως, αυτές οι σελίδες μπορούν να βρίσκονται υψηλότερα εάν έχετε μία κύρια και αποκλειστική σελίδα για τον εκάστοτε όρο.

Ο κανιβαλισμός λέξεων-κλειδιών μπορεί να έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στην ιστοσελίδας σας. Αυτές είναι:

Αραιωμένα backlinks

Όταν έχετε δύο ή περισσότερες σελίδες που συναγωνίζονται για τις ίδιες λέξεις-κλειδιά, τότε οι εσωτερικοί υπερσύνδεσμοι (internal links) ή και οι εξωτερικοί υπερσύνδεσμοι (backlinks) οδηγούν τους χρήστες σε άλλες με ίδιο ή όμοιο περιεχόμενο σελίδες. Αντί να δημιουργούνται σελίδες που να παραπέμπουν σε μια κύρια σελίδα με μοναδικό και αξιόπιστο περιεχόμενο, γίνεται διαμοιρασμός της πληροφορίας σε πολλές σελίδες, μειώνοντας έτσι τη μεμονωμένη αξία αυτών όπως και τη συνολική της ιστοσελίδας σας επάνω στο θέμα.

Η Google ενδέχεται να υποτιμήσει τη σχετιζόμενη σελίδα

Ο αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης της Google προσπαθεί πάντοτε να επιλέξει τη βέλτιστη σελίδα για τον σχετιζόμενο όρο προς αναζήτηση. Πολλαπλές σελίδες από την ίδια ιστοσελίδα με τις ίδιες εστιαζόμενες λέξεις-κλειδιά συγχέουν τον αλγόριθμο, ως αποτέλεσμα την πιθανότητα να προβληθεί μία λιγότερο σχετική σελίδα, υποτιμώντας ή ακόμη και αγνοώντας τις υπόλοιπες.

Χαμηλές οργανικές κατατάξεις

Ένα από τα πιο συνήθη αποτελέσματα του κανιβαλισμού λέξεων-κλειδιών είναι η επίδραση που έχει στην οργανική κατάταξη των σελίδων. Πολλαπλές σελίδες βελτιστοποιημένες με τις ίδιες ή όμοιες λέξεις-κλειδιά, θα έχουν ως αποτέλεσμα όλες τους να κατατάσσονται χαμηλότερα εντός των οργανικών αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Χαμηλό ποσοστό μετατροπής

Ο στόχος σας στα πλαίσια του SEO πρέπει πάντα να είναι η βελτιστοποίηση της μίας σελίδας που είναι η καλύτερη πηγή πληροφορίας για ένα θέμα, μέσω της οποία παραπέμπετε και σε άλλες εξωτερικές και εσωτερικές σελίδες. Όταν αυτή η πληροφορία όμως σκορπίζεται ανάμεσα σε πολλαπλές σελίδες, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε χαμηλότερα ποσοστά μετατροπών επειδή ο χρήστης μπορεί να καταλήξει να επισκέπτεται μια λιγότερο σχετική σελίδα επί του θέματος.

Πως να κάνετε έλεγχο για Κανιβαλισμό Λέξεων-Κλειδιών;

Υπάρχουν μερικά απλά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να διασφαλίσετε ότι δε θα καταλήξετε με κανιβαλισμό λέξεων-κλειδιών. Το πρωταρχικό βήμα είναι να καταγράψετε τις σημαντικότερες σελίδες σας και τις λέξεις-κλειδιά που στοχεύετε με αυτές. Βεβαιωθείτε πως οι λέξεις-κλειδιά δεν επικαλύπτονται μεταξύ πολλών σελίδων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία διαχείρισης λέξεων-κλειδιών. Τα οποία συνδυάζουν πέραν από έρευνα, αριθμό αναζητήσεων, συνάφεια – και τυχόν κανιβαλισμό λέξεων-κλειδιών. Βεβαίως, μην παραλείψετε να διασταυρώσετε τους Meta τίτλους των σελίδων με το περιεχόμενο και να αφαιρέσετε διπλότυπες αναφορές σε λέξεις κλειδιά.

Πως να διορθώσετε ή να επιλύσετε τον Κανιβαλισμό Λέξεων-Κλειδιών;

Μόλις εντοπίσετε πως η ιστοσελίδα σας πάσχει από κανιβαλισμό λέξεων-κλειδιών, μπορείτε να προβείτε στις παρακάτω λύσεις και οργανωτικές τροποποιήσεις για να διορθώσετε το ζήτημα.

Αναδιάρθρωση της ιστοσελίδας

Μία από τις ευκολότερες και αποτελεσματικότερες λύσεις στον κανιβαλισμό λέξεων-κλειδιών είναι η δημιουργία μιας άρτιας κύριας σελίδας η οποία να παραπέμπει σε άλλες σχετικές εσωτερικές σελίδες. Για παράδειγμα, μία σελίδα-πυλώνας (pillar page) επάνω στην αρχιτεκτονική μπορεί να παραπέμπει μέσω εσωτερικών υπερσυνδέσμων σε παραλλαγές αρχιτεκτονικών στυλ.

Δημιουργήστε νέες σελίδες προορισμού

Αξιολογήστε με κριτική ματιά από την πλευρά του επισκέπτη, αλλά και του αλγορίθμου την ιστοσελίδα σας και προσδιορίστε εάν υπάρχει μία σελίδα προορισμού (landing page) που μπορεί να ενοποιήσει όλες τις παρόμοιες σελίδες με σχετικές λέξεις-κλειδιά. Μία ενέργεια που θα επιτρέψει σε περισσότερους επισκέπτες να καθορίσουν που να περιηγηθούν μετέπειτα.

Ενοποίηση περιεχομένου

Ελέγξτε το περιεχόμενο (content audit) της ιστοσελίδας σας και ενώστε σελίδες που καλύπτουν όμοιες λέξεις-κλειδιά και φέρουν παρόμοιο περιεχόμενο, ιδιαίτερα εάν έχουν χαμηλή επισκεψιμότητα. Η νέα σελίδα θα διαθέτει περισσότερο κύρος και οι πιθανότητες καλύτερης κατάταξης θα είναι πολλαπλάσιες. Το ίδιο ισχύει και για τα άρθρα του blog σας, αποφύγετε ίδιο περιεχόμενο και πόσο μάλλον περιεχόμενο που να υποσκάπτει τις κατατάξεις κύριων σελίδων, αντί να τις βοηθά.

Βρείτε νέες λέξεις-κλειδιά

Βεβαιωθείτε πως ακολουθείτε εύστοχη στρατηγική με τις λέξεις-κλειδιά. Αξιοποιήστε εργαλεία για εύρεση νέων όρων και επαληθεύστε πως συνάδουν αρμονικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας. Πολλές φορές, μια σελίδα για να αναδυθεί χρειάζεται απλώς μία νέα λέξη-κλειδί.

Εφαρμογή ανακατευθύνσεων 301

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λύση με φειδώ, καθώς υπερβολικός αριθμός ανακατευθύνσεων μπορεί να αποτρέψει την πρόσβαση στον crawler και να δυσχεράνουν την εμπειρία χρήσης. Προτιμήστε την συγχώνευση παρόμοιων σελίδων.

Κανιβαλισμός Λέξεων-Κλειδιών σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου

Εάν διαχειρίζεστε ηλεκτρονικό κατάστημα, οι σελίδες προϊόντων με παρόμοιες λέξεις-κλειδιά προκαλούν ανησυχία. Είναι βαρυσήμαντο να αξιολογήσετε προσεχτικά τη δομή του ηλεκτρονικού καταστήματός σας, πόσο μάλλον κατά τη κατασκευή του χωρίς να παραμελήσετε βεβαίως το τεχνικό SEO. Πρέπει να εξετάσετε την εφαρμογή εσωτερικών υπερσυνδέσμων από όλες τις σελίδες προϊόντων προς την αντίστοιχη κύρια κατηγορία που επιθυμείτε να ενισχύσετε. Η σελίδα κατηγορίας πρέπει να είναι αυτή που δέχεται τη βελτιστοποίηση για υψηλές κατατάξεις. Εντοπίστε, διαγράψτε ή διορθώστε παλιές σελίδες προϊόντων που ίσως να προκαλούν κανιβαλισμό σε άλλες σημαντικότερες σελίδες.

Σύνοψη

Ο κανιβαλισμός λέξεων-κλειδιών συναντάται όλο και πιο συχνά. Οι ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων δημιουργούν περιεχόμενο με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας τους, αλλά δυστυχώς χωρίς να κατανοούν πλήρως τη γλώσσα της Google και άλλων μηχανών αναζήτησης. Ευτυχώς, υπάρχουν εύκολοι τρόποι επίλυσης και αποφυγής τέτοιων προβλημάτων, με την όποια ζημιά να είναι παροδική. Τα σωστά εργαλεία και η συνεργασία με ειδικούς στο SEO μπορούν να σας δώσουν την απαραίτητη ώθηση στην ιστοσελίδα σας. Το SEO και οι μηχανές αναζήτησης δεν παύουν να εξελίσσονται και να ανεβάζουν τον ποιοτικό πήχη, οφείλετε να προσαρμόζεστε και να ανταποκρίνεστε αποτελεσματικά σε όλες τις αλλαγές. Ελπίζουμε πως η κατανόηση του κανιβαλισμού λέξεων-κλειδιών και των περιπλοκών που αυτό φέρει, να σας βοηθήσει να προσαρμοστείτε γρήγορα και αποτελεσματικά στο δυναμικό κόσμο του SEO. Επικοινωνήστε μαζί μας για ένα δωρεάν συμβουλευτικό ραντεβού επάνω στην ιστοσελίδα σας και τις επιχειρηματικές προοπτικές ανάπτυξης εντός του ψηφιακού μάρκετινγκ.

 

Κλείστε ένα δωρεάν συμβουλευτικό ραντεβού

 

Επιμέλεια: Alexander Kyriakou

Εικόνα προεπισκόπησης: © GIM

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Τελευταία Άρθρα

Ας ξεκινήσουμε αυτό το άρθρο με τις παραμέτρους που επηρεάζουν το marketing μίας μικρής επιχείρησης; Οι στόχοι, ο προϋπολογισμός, η ομάδα, ο κλάδος και
Πάντα έχουμε ένα μάτι στραμμένο στον ανταγωνισμό όσο μικρός ή μεγάλος κι αν είναι αυτός. Πάντα αναρωτιόμαστε αν κάνουν κάτι καλύτερα και τι είναι
scroll-up

Το πιο γνωστό ελληνικό βιβλίο για κερδοφόρα E-Shops