Τι είναι το SEO και πώς μπορεί να ωφελήσει μια επιχείρηση;

   Χρόνος ανάγνωσης: 23 λεπτά

Το SEO αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική ενέργεια marketing για κάθε επιχείρηση που θέλει να έχει μια μεγάλη online παρουσία. Έχει αποδειχθεί πως το μεγαλύτερο μέρος των χρηστών του διαδικτύου δεν ξεπερνούν τη δεύτερη σελίδα κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων τους. Συνεπώς, ο μεγάλος ανταγωνισμός, ο οποίος αυξάνεται διαρκώς, έχει καταστήσει σημαντική την ανάγκη για την προώθηση ιστοσελίδων SEO, για την αύξηση των οργανικών (μη πληρωμένων αποτελεσμάτων).

Ας δούμε όμως παράτω, όλες τις χρήσιμες πληροφορίες γύρω από το τι είναι το SEO, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τους λόγους που θα πρέπει να το επιλέξει μια επιχείρηση.

Πίνακας Περιεχομένων
Τι είναι το SEO;
Πώς λειτουργεί το SEO;
Ποιες πρακτικές περιλαμβάνει το SEO;
Ποιες είναι οι πιο γνωστές τεχνικές SEO;
Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες του SEO;
Πόσο χρόνο απαιτεί το SEO;
Ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο στο SEO;
Πώς λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης;
Γιατί το SEO είναι σημαντικό;
Πόσο αποτελεσματικό είναι το SEO;
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του SEO;
Ποια είναι τα βήματα μιας SEO στρατηγικής για το website μου;
Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο Black Hat και το White Hat SEO;
Πώς να βελτιστοποιήσω την ιστοσελίδα μου για τη Google;
Κάθε πότε θα πρέπει να προσαρμόζεται η SEO στρατηγική;
Τι είναι το SEO για αρχάριους;
Τι είναι τα εργαλεία SEO και ποια είναι αυτά;
Πώς βρίσκω λέξεις κλειδιά;
Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ πληρωμένης και οργανικής αναζήτησης;
Πόσο κοστίζει το SEO;

Τι είναι το SEO;

Η απάντηση στο τι είναι το search engine optimization (SEO) βρίσκεται πίσω από μια σειρά τροποποιήσεων σε μια σελίδα, ώστε να γίνει περισσότερο “ελκυστική” για τις μηχανές αναζήτησης, γεγονός που θα την βοηθήσει να αποκτήσει καλύτερη κατάταξη στα οργανικά αποτελέσματα τους (SERP). Όσο πιο ψηλά βρεθεί μια σελίδα στις υψηλές κατατάξεις της Google, τόσο περισσότερες θα είναι και οι επισκέψεις της σελίδας. Εξίσου σημαντικό κομμάτι του SEO αποτελεί και το off-page seo, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες που πραγματοποιούνται εκτός της σελίδας σας, ως βοήθεια για την άνοδο στις οργανικές κατατάξεις. Μια ιδιαίτερα δημοφιλής off-page πρακτική είναι το link building, δηλαδή η δημιουργία συνδέσμων σε άλλες σελίδες, οι οποίες οδηγούν τους χρήστες στη δική σας σελίδα.

Πώς λειτουργεί το SEO;

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που έχει κανείς για το SEO είναι το πώς λειτουργεί. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η βελτιστοποίηση SEO πραγματοποιείται με τη διενέργεια τροποποιήσεων σε μια σελίδα, όπως για παράδειγμα: 

 • Τίτλους και μεσότιτλους
 • Περιγραφές σελίδας
 • Χρήση λέξεων κλειδιών και ενίσχυση περιεχομένου (content)
 • Γρήγορη φόρτωση σελίδας
 • Off-page SEO με ενέργειες όπως link building & link earning από αξιόπιστα sites, καταχωρήσεις σε καταλόγους, blog comments κλπ

Πιο αναλυτικά, όταν ένας χρήστης ψάχνει ένα συγκεκριμένο θέμα με μια λέξη κλειδί σε μια μηχανή αναζήτησης πχ Google, οι αλγόριθμοι της προσπαθούν να εμφανίσουν τις σελίδες που είναι περισσότερο σχετικές με την αναζήτηση του χρήστη. Αν κάνουμε τις αλλαγές που αναφέραμε παραπάνω, καταφέρνουμε να “δείξουμε” στους αλγόριθμους αυτούς ότι ο χρήστης θα μπορέσει να βρει στη σελίδα μας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ή τα προϊόντα που αναζητά.

Ποιες πρακτικές περιλαμβάνει το SEO;

Κι όμως το SEO περιλαμβάνει μια μεγάλη σειρά πρακτικών και μεθόδων, έτσι ώστε να μπορέσει μια σελίδα να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό και να ανέβει ψηλά στα οργανικά αποτελέσματα.

Μια από τις πιο συνηθισμένες πρακτικές είναι οι on-page βελτιστοποιήσεις που περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ορατές τεχνικές αλλαγές σε μια σελίδα, προκειμένου να γίνει περισσότερο φιλική και εύκολη στην περιήγηση από τον χρήστη. Παραδείγματα on-page βελτιστοποιήσεων αποτελούν οι τροποποιήσεις στους meta τίτλους και τις meta περιγραφές της σελίδας, η προσθήκη νέου ποιοτικού περιεχομένου, καθώς και η έξυπνη προσθήκη χρήσιμων keywords.

Εξίσου σημαντικές όμως είναι και οι off-page βελτιστοποιήσεις, οι οποίες δεν είναι άλλες από μια σειρά ενεργειών οι οποίες βελτιώνουν την ορατότητα μιας σελίδας, καθώς και την κατάταξή της. Πιο δημοφιλής από όλες αυτές τις ενέργειες είναι το link building, δηλαδή η δημιουργία συνδέσμων σε εξωτερικές σελίδες οι οποίες οδηγούν προς τη σελίδα σας.

Τέλος, δε θα πρέπει να αμελεί κανείς τον διαρκή έλεγχο και την παρακολούθηση μιας σελίδας στα SEO εργαλεία, όχι μόνο για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της SEO στρατηγικής, αλλά και για την ανίχνευση όλων των απαραίτητων σημείων προς βελτίωση.

Ποιες είναι οι πιο γνωστές τεχνικές SEO;

Μια στρατηγική SEO δεν περιλαμβάνει την παθητική εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών. Αντιθέτως, κάθε στρατηγική προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε σελίδας και της κάθε επιχείρησης, ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές τεχνικές οι οποίες είναι πιο δημοφιλείς, όπως για παράδειγμα:

 • Αξιοποίηση των AI εργαλείων (πχ ChatGPT) για content creation
 • Έρευνα και μελέτη των πιο αποδοτικών σελίδων του ανταγωνισμού ώστε να δούμε και οι δικές μας που υστερούν (πχ σε content, εικόνες κλπ)
 • Έμφαση σε keywords χαμηλής δυσκολίας και long-tail keywords
 • Ανανέωση του παλαιότερου περιεχομένου blog post με καινούργιες και χρηστικές πληροφορίες για τον επισκέπτη
 • Αξιοποίηση του interlinking μεταξύ των σελίδων
 • Ενίσχυση του link building (δημιουργία περισσότερων backlinks)
 • Επιδιόρθωση των broken links
 • Local SEO optimization, με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισης της σελίδας στα τοπικά αποτελέσματα
 • Optimize στα SERP Features με structured data
 • Δημιουργία Meta και title tags 
 • Optimize των εικόνων
 • Local SEO optimization, με στόχο  τη βελτίωση της εμφάνισης της σελίδας στα τοπικά αποτελέσματα
 • Αύξηση της ταχύτητας της σελίδας
 • Δημιουργία guest posts, δηλαδή άρθρων με περιεχόμενο σχετικό με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τη σελίδα σας, το οποίο δημοσιεύεται σε μια άλλη σελίδα, όπως για παράδειγμα σε ένα ειδησεογραφικό / κλαδικό site
 • Στρατηγική link earning και συνεργασίες με άλλα sites για win win αποτελέσματα
 • Βελτιστοποίηση των landing pages για καλύτερη εμφάνιση σε mobile και tablet συσκευές

Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες του SEO;

Αν και το SEO αποτελεί μια κατηγορία marketing από μόνη της, αποτελείται από μερικές υποκατηγορίες, οι οποίες ονομάζονται αλλιώς και πυλώνες. Η γνώση γύρω από αυτούς τους πυλώνες επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή τους για την κάθε σελίδα. Ποιοι είναι όμως οι πυλώνες αυτοί;

On-page SEO

Περιλαμβάνει ενέργειες οι οποίες πραγματοποιούνται απευθείας στη σελίδα, όπως είναι τα  meta descriptions, καθώς και οι αλλαγές στους τίτλους που αναφέραμε και παραπάνω. Ωστόσο, περιλαμβάνει και άλλου είδους αλλαγές, όπως το keyword research, την προσθήκη ποιοτικού περιεχομένου, αλλά και το interlinking, δηλαδή την προσθήκη links σε μια landing page που οδηγεί σε άλλες σελίδες του ίδιου site.

Off-page SEO

Περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται εκτός της σελίδας. Μερικές από αυτές αποτελούν το guest blogging, την έρευνα και ανάλυση του ανταγωνισμού, το broken link building κ.α.

Technical SEO

To Technical SEO αναφέρεται σε όλες τις ενέργειες οι οποίες βελτιώνουν όχι μόνο τη σελίδα, αλλά και την εμπειρία του χρήστη. Μερικά σημεία βελτιστοποίησης της σελίδας αποτελούν η ταχύτητα φόρτωσης της, το mobile friendliness, η εύρεση και αντιμετώπιση λαθών ως προς τη δομή της, ο έλεγχος για διπλότυπο περιεχόμενο ή ακόμη και η υπερβολική χρήση keywords, γνωστή και ως keyword stuffing.

Local SEO

Όπου ακούτε για local SEO ή αλλιώς τοπικό SEO το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να σκεφτείτε όλες τις ενέργειες που περιλαμβάνουν την αύξηση της παρουσίας μιας σελίδας σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή αναζητήσεις που αφορούν μια συγκεκριμένη πόλη ή μια περιοχή.

Έρευνα

Το κομμάτι της έρευνας είναι διαρκές και ενδελεχές. Η έρευνα και ανάλυση του ανταγωνισμού, τόσο σε ενέργειες on-page, όσο και off-page, η έρευνα σε λέξεις κλειδιά- keywords αποτελούν βασικά στοιχεία μιας επιτυχημένης και αποδοτικής SEO στρατηγικής.

Στρατηγική

Αφού πραγματοποιηθεί η έρευνα, στη συνέχεια δημιουργείται η στρατηγική, δηλαδή ένα σχέδιο δράσης με τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν με στόχο την καλύτερη κατάταξη στα οργανικά αποτελέσματα και την απόκτηση traffic. Μια έξυπνη και αποτελεσματική στρατηγική είναι πάντοτε προσαρμοσμένη στις ανάγκες, τους στόχους της κάθε επιχείρησης, αλλά και σύμφωνη με όλες τις νέες τάσεις και τα updates των αλγορίθμων.

Δείτε περισσότερα για το SEO

Πόσο χρόνο απαιτεί το SEO;

Δυστυχώς, δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση σχετικά με τον χρόνο που απαιτεί το SEO, διότι το διάστημα που απαιτείται για να φανούν τα αποτελέσματα του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σε πολλές περιπτώσεις στην Ελλάδα για μια σελίδα μέτριας δυσκολίας, παρατηρείται συνήθως μια σημαντική άνοδος στα οργανικά αποτελέσματα σε διάστημα 1 χρόνου, ενώ στο εξωτερικό χρειάζεται να περάσουν τουλάχιστον 2 χρόνια για την εμφάνιση παρόμοιων αποτελεσμάτων.

Τι εννοούμε όμως όταν λέμε μέτριας δυσκολίας; Στην ουσία, το επίπεδο δυσκολίας αναφέρεται στο πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η κατάταξη για ένα keyword- λέξη κλειδί. Η έννοια δυσκολία περιγράφει το επίπεδο του ανταγωνισμού που υπάρχει για κάθε keyword, και πόσο δύσκολη είναι η κατάταξη του για αυτό. Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αυτή τη δυσκολία αποτελούν:

 • Επίπεδο ανταγωνισμού (πχ δυνατά brand name, ανταγωνιστικότητα κλάδου κλπ)
 • On-page SEO ενέργειες των ανταγωνιστών
 • Domain Authority της σελίδας
 • Page Authority
 • Intent, δηλαδή η πρόθεση αναζήτησης του χρήστη (ενημέρωση, αγορά κλπ) για κάθε keyword πάντα σε συνάρτηση με το τι εμφανίζει η Google στα οργανικά αποτελέσματα

προσθέτοντας από κινητό προϊόν στο καλάθι

Ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο στο SEO;

Οι παράγοντες για την βελτιστοποίηση SEO απασχολούν πολλούς SEO experts και επιχειρηματίες και όχι άδικα. Οι διαρκείς εξελίξεις στο SEO, καθώς και οι τακτικές ανανεώσεις των αλγορίθμων μπορούν εύκολα να ανατρέψουν τα δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης, καθώς και τον τρόπο που αξιολογείται μια σελίδα και κατατάσσεται στα οργανικά αποτελέσματα. Υπάρχουν όμως μερικοί παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατάταξη και την προώθηση ιστοσελίδων στο Google. Ανάμεσα σε αυτούς ανήκουν:

 • Ποιοτικό και στοχευμένο περιεχόμενο
 • Mobile friendliness σελίδας
 • Υψηλό Page Speed (ταχύτητα φόρτωσης σελίδας)
 • On-page SEO βελτιστοποιήσεις (meta description, meta title, σωστή δομή των headings κλπ)
 • Internal linking
 • External linking
 • Experience Expertise Authoritativeness Trust (EEAT)

Πώς λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης;

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που έχει κανείς γύρω από τις μηχανές αναζήτησης δεν είναι άλλο από τον τρόπο λειτουργίας τους. Οι μηχανές αναζήτησης αποτελούν μηχανές εύρεσης πληροφοριών. Ο λόγος ύπαρξης τους δεν είναι άλλος από την ανάγνωση, την κατανόηση και την οργάνωση του online περιεχομένου με στόχο την εύρεση των πιο σχετικών πληροφοριών στις ερωτήσεις των χρηστών. Διαβάστε πως λειτουργεί η μηχανή αναζήτησης της Google.

Για την άμεση και υψηλή εμφάνιση στα οργανικά αποτελέσματα, το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι ορατό στις μηχανές αναζήτησης. Για να μπορέσουν λοιπόν να το διαβάσουν και να το αξιολογήσουν, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν μια διαδικασία. 

Το πρώτο βήμα αυτής της διαδικασίας δεν είναι άλλο από το crawling, δηλαδή την έρευνα και αναζήτηση σε όλο το Internet για πληροφορίες, τόσο στον κώδικα, όσο και στο περιεχόμενο του κάθε URL που κάνουν “ανάγνωση”. Στη συνέχεια, ακολουθεί το indexing, το οποίο περιλαμβάνει την αποθήκευση και την οργάνωση του περιεχομένου που έχει εντοπιστεί κατά τη διάρκεια του crawling. 

Μόλις μια σελίδα περάσει το στάδιο του indexing, ακολουθεί η κατάταξη του περιεχομένου, γνωστό και ως ranking. Το ranking και γενικότερα η εμφάνιση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με βάση την εκτίμηση των μηχανών αναζήτησης ως προς τη σχετικότητα με βάση το ερώτημα ή την αναζήτηση του χρήστη. Αυτό σημαίνει πως τα αποτελέσματα κατατάσσονται από τα περισσότερο ως τα λιγότερο σχετικά. 

Δείτε το Μίνι Σεμινάριο SEO της GIM Agency για τους ΑΙ αλγόριθμους της Google

Γιατί το SEO είναι σημαντικό;

Μέσα από το SEO μια επιχείρηση όχι μόνο αυξάνει την online παρουσία της, αλλά την ίδια στιγμή αποκτά μια διαφορετική σχέση με τους πελάτες της. Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως το 70% της επισκεψιμότητας προέρχεται από τα οργανικά αποτελέσματα, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός των καταναλωτών συνδέει τις υψηλότερες κατατάξεις της Google με τα μεγαλύτερα brands. 

Εξίσου σημαντικό όμως είναι και το γεγονός πως το SEO παρουσιάζει αυτό που ονομάζουμε compound effect. Δηλαδή, ο όγκος του traffic αυξάνεται μήνα με τον μήνα συσσωρευτικά. Ο λόγος; Το ποιοτικό SEO έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη κατάταξη μιας σελίδας σε όλο και περισσότερες λέξεις-κλειδιά. Έτσι λοιπόν, παρατηρούμε διαρκή αύξηση της επισκεψιμότητας και όλο και καλύτερες κατατάξεις, με την δαπάνη ενός σχετικά σταθερού budget.

Πόσο αποτελεσματικό είναι το SEO;

Το τελευταίο διάστημα, η συζήτηση είναι αρκετά έντονη σχετικά με την αποτελεσματικότητα του SEO. Τα διαρκή updates των αλγορίθμων, καθώς επίσης και ο υψηλός ανταγωνισμός σε ορισμένους κλάδους επιχειρήσεων προκαλούν όχι μόνο ανησυχία, αλλά και απαισιοδοξία σχετικά με την αποδοτικότητα του. Ωστόσο, δύσκολα μπορεί να παραβλέψει κανείς το γεγονός πως και μόνο η άνοδος στα οργανικά αποτελέσματα μπορεί να αυξήσει την επισκεψιμότητα μιας σελίδας, καθώς και να προσελκύσει περισσότερους πελάτες. 

χαμογελαστή γυναίκα σε laptop

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του SEO;

Με βάση λοιπόν όλα όσα αναφέραμε έως τώρα σχετικά με το τι είναι το SEO, η προώθηση ιστοσελίδων αποτελεί μια επιλογή η οποία προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη σε μια επιχείρηση. Μερικά από αυτά τα οφέλη περιλαμβάνουν:

 • Αύξηση της αξιοπιστίας της σελίδας και της επιχείρησης
 • Ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Καλύτερη κατάταξη στις τοπικές αναζητήσεις
 • Εμφάνιση της επιχείρησης σε ένα μεγαλύτερο εύρος κοινού
 • Βελτιστοποίηση της περιήγησης και χρήσης της σελίδας
 • Εύκολη πρόσβαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα
 • Αύξηση του traffic, δηλαδή της επισκεψιμότητας μιας σελίδας

Δείτε περισσότερα για την προώθηση ιστοσελίδων

Ποια είναι τα βήματα μιας SEO στρατηγικής για το website μου;

Μια στρατηγική SEO περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών, μερικά βασικά βήματα, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση ενός site. Τα παρακάτω βήματα συμβάλλουν στην εξασφάλιση μιας επιτυχημένης στρατηγικής, η οποία θα φέρει αποτελέσματα σε μια σελίδα:

 • Αναζήτηση και σωστή χρήση των keywords → ερευνα, στρατηγικη
 • Δημιουργία interlinking 
 • Συγγραφή ποιοτικού περιεχομένου 
 • Βελτιστοποίηση της ταχύτητας της σελίδας 
 • Δημιουργία backlinks
 • Έρευνα του κλάδου και του ανταγωνισμού
 • Δημιουργία on-page και off-page στρατηγικής με βάση τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης
 • Έρευνα και χρήση keywords στη σελίδα (titles, meta tags, meta description κλπ)
 • Συγγραφή ποιοτικού περιεχομένου 
 • Προσαρμογή των page titles
 • Έλεγχος κάθε σελίδας του site για προσθήκη keywords
 • Δημιουργία interlinking 
 • Βελτιστοποίηση της ταχύτητας της σελίδας 
 • Δημιουργία backlinks

Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο Black Hat και το White Hat SEO;

Σε περίπτωση που έχετε κάνει έρευνα γύρω από το SEO και την προώθηση ιστοσελίδων σίγουρα έχει πέσει το μάτι σας στους όρους Black Hat και White Hat SEO. Στην πραγματικότητα, οι όροι αυτοί αναφέρονται στο είδος των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν, καθώς και στον τρόπο προσέγγισης της βελτιστοποίησης της κάθε σελίδας. Η Google έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες – κατευθύνσεις για τη δική της μηχανή αναζήτησης, οι οποίες είναι γνωστές και ως πολιτικές spam (spam policies) που αναφέρονται αναλυτικά σε όλες τις τεχνικές που θεωρούνται έγκυρες, καθώς και σε αυτές που θεωρούνται παραπλανητικές.

Πιο συγκεκριμένα, το White Hat SEO περιλαμβάνει όλες τις σωστές, και “ηθικές” μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την προώθηση μιας ιστοσελίδας. Πιο αναλυτικά, μια white hat στρατηγική περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

 • Τήρηση όλων των κανόνων λειτουργίας των αλγορίθμων της Google, δηλαδή τη δημιουργία ποιοτικού, ευανάγνωστου και σχετικού και χρηστικού περιεχομένου
 • Εστίαση σε βελτιστοποιήσεις που αφορούν την καλή εμπειρία του χρήστη, όπως για παράδειγμα την αλλαγή του web design μιας σελίδας, ή την πιο εύκολη πλοήγηση από κινητή συσκευή
 • Προσωποκεντρική στρατηγική, δηλαδή η σελίδα και το περιεχόμενο της να βελτιστοποιείται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να περιηγηθεί εύκολα και να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν

Το Black Hat SEO από την άλλη περιλαμβάνει το αντίθετο είδος τεχνικών, δηλαδή μια στρατηγική η οποία δεν ακολουθεί τους κανόνες και τις ευγενείς μεθόδους ανόδου μιας σελίδας στις αναζητήσεις. Μερικές από αυτές τις μεθόδους περιλαμβάνουν:

 • Keyword stuffing, δηλαδή υπερβολική χρήση των keywords
 • Cloaking, δηλαδή τοποθέτηση ενός τμήματος του content προς τους χρήστες και την προβολή διαφορετικού περιεχομένου στις μηχανές αναζήτησης. Πολλές spam σελίδες καταφεύγουν σε αυτού του είδους τις μεθόδους.
 • Διπλότυπο περιεχόμενο, δηλαδή περιεχόμενο που εντοπίζεται και σε άλλες σελίδες
 • Παραπλανητική χρήση structured data, δηλαδή λανθασμένες πληροφορίες στο πλαίσιο παροχής των πρώτων πληροφοριών στην εμφάνιση των αναζητήσεων. Μια ψεύτικη κριτική αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα.
 • Doorway pages, ή διαφορετικά σελίδες που είναι ειδικά σχεδιασμένες για την κατάταξη για ένα συγκεκριμένο ερώτημα ιστού. Οι σελίδες αυτές συνήθως δεν είναι ωφέλιμες για τους χρήστες, γιατί μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση παρόμοιων σελίδων στα οργανικά αποτελέσματα.

Παρά το γεγονός πως μια black hat SEO τεχνική μπορεί να φέρει βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, θα πρέπει γενικότερα να αποφεύγεται, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος ποινής από τις μηχανές αναζήτησης.

Πώς να βελτιστοποιήσω την ιστοσελίδα μου για τη Google;

Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η βελτιστοποίηση ιστοσελίδων, καθώς και η υψηλή κατάταξη στα οργανικά αποτελέσματα ποικίλουν. Εξίσου διαφορετικές είναι και οι ανάγκες της κάθε σελίδας και της κάθε επιχείρησης. Όποια και να είναι η στρατηγική που θα ακολουθηθεί, υπάρχουν μερικά κοινά βήματα, τα οποία βρίσκουν ανταπόκριση σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Ανάμεσα σε αυτά ανήκουν:

Έρευνα λέξεων-κλειδιών – keywords και σωστή χρήση τους

Η χρήση των κατάλληλων εργαλείων εξασφαλίζει την εύρεση των λέξεων ή φράσεων με τις οποίες οι χρήστες πραγματοποιούν τις αναζητήσεις σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που σχετίζονται με μια σελίδα. Η χρήση των λέξεων ή φράσεων αυτών μέσα στον τίτλο, τις περιγραφές, καθώς και το γενικότερο περιεχόμενο βοηθούν τη σελίδα έτσι ώστε να γίνει πιο ορατή, αλλά και πιο “αγαπητή” από τη Google.

Mobile friendly έκδοση της σελίδας

Η Google αγαπά τις σελίδες που είναι φιλικές και για χρήση από κινητή συσκευή. Η προσαρμογή της σελίδας ακόμη και σε κινητό που ταυτόχρονα “σερβίρει” γρήγορα και εύκολα το περιεχόμενό της στον χρήστη, θα τη βοηθήσει στην οργανική της κατάταξη.

Χρήση τίτλων και μεσότιτλων

Η χρήση τίτλων και μεσότιτλων, γνωστές στον κόσμο του SEO ως κεφαλίδες H1, κεφαλίδες H2, Η3 κλπ, βοηθά όχι μόνο στην οργάνωση του περιεχομένου και την εύκολη ανάγνωση του από τους χρήστες, αλλά και στην εύκολη αξιολόγηση από την Google για την ταξινόμηση των πληροφοριών στα οργανικά αποτελέσματα.

Optimization των εικόνων

Κι όμως, δεν αρκεί μόνο το ποιοτικό κείμενο για την καλή κατάταξη μιας σελίδας στα οργανικά αποτελέσματα. Η βελτιστοποίηση SEO εικόνων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εξίσου όμως σημαντική είναι και η προσθήκη περιγραφών στις εικόνες, η συμπερίληψη της λέξης κλειδί, καθώς και η χρήση εναλλακτικών περιγραφών.

Ποιοτικό link-building

Το ποιοτικό SEO link building αποτελεί μια ιδιαίτερα διαδεδομένη μέθοδο για την άνοδο της οργανικής κατάταξης μιας σελίδας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βρεθούν ποιοτικές σελίδες στις οποίες θα μπει το link που θα οδηγεί στη σελίδα σας. Αυτό όχι μόνο αυξάνει την ορατότητα της σελίδας και μπορεί να αυξήσει το κοινό που το επισκέπτεται, αλλά και  την αξιοπιστία της για την ίδια την Google.

Αν θέλετε κι εσείς να δείτε διαφορές στη βελτιστοποίηση της σελίδας σας, κατεβάστε εντελώς δωρεάν το πιο γνωστό ελληνικό βιβλίο για το SEO, και μάθετε όλα τα μυστικά για να ανεβείτε στην πρώτη σελίδα της Google!

Κάθε πότε θα πρέπει να προσαρμόζεται η SEO στρατηγική;

Ο τακτικός έλεγχος της SEO στρατηγικής είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς η κάθε ημέρα στον κόσμο των μηχανών αναζήτησης είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Τόσο η Google, όσο και οι άλλες μηχανές αναζήτησης αναβαθμίζουν διαρκώς τους αλγορίθμους, γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει την κατάταξη των σελίδων. Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου οι ανάγκες μιας επιχείρησης αλλάζουν. Συνεπώς, η στρατηγική SEO θα πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτές τις ανάγκες, έτσι ώστε να φέρει εις πέρας τα καλύτερα αποτελέσματα. Γενικότερα, ο έλεγχος και οι προσαρμογές της στρατηγικής ανά 3 μήνες περίπου, αποτελούν το ιδανικό διάστημα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της, καθώς και η συμφωνία της με τους επαγγελματικούς στόχους της επιχείρησης.

δημιουργόντας online seo στρατηγική

Τι είναι το SEO για αρχάριους;

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο έπειτα από μια αναζήτηση, ή ακόμη κι έπειτα από μια συζήτηση με φίλους να δημιουργηθεί το ερώτημα σχετικά με το τι είναι το SEO για τους αρχάριους. Συνήθως το SEO για αρχάριους αναφέρεται σε μια σειρά ενεργειών βελτιστοποίησης, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μεγάλες γνώσεις γύρω από τον κόσμο του SEO.

Μια από αυτές τις ενέργειες είναι η διεξαγωγή του ελέγχου μιας σελίδας με τη βοήθεια των απαραίτητων εργαλείων, καθώς και να κάνει τις απαραίτητες προτάσεις για βελτιστοποιήσεις (SEO Audit). Εξίσου σημαντικό όμως είναι και το on-page optimization, το οποίο περιλαμβάνει τεχνικές αλλαγές στη δομή και το περιεχόμενο της σελίδας, προκειμένου να μπορέσουν πιο εύκολα οι μηχανές αναζήτησης να το “διαβάσουν” και να το κατατάξουν στα οργανικά αποτελέσματα.

Επιπλέον, η χρήση των κατάλληλων λέξεων – κλειδιών στους τίτλους των σελίδων, των περιγραφών και του περιεχομένου γενικότερα, μπορεί να βοηθήσει ακόμη κι έναν αρχάριο να δει σε ένα project του αλλαγές στα οργανικά αποτελέσματα. Ένα τελευταίο κομμάτι των ενεργειών που μπορεί να πραγματοποιήσει ένας αρχάριος δεν είναι άλλο από τις ενέργειες link building. Ο στόχος του link building δεν είναι άλλος από την αύξηση της κατάταξης της σελίδας μέσα από εξωτερικούς συνδέσμους που οδηγούν προς την ιστοσελίδα μας και λειτουργούν ως “ψήφοι εμπιστοσύνης” στα μάτια της Google. Ταυτόχρονα όμως το link building μπορεί να λειτουργήσει και ως lead magnet και να φέρει πιθανούς πελάτες στο site μας.

Τι είναι τα εργαλεία SEO και ποια είναι αυτά;

Τα εργαλεία SEO αποτελούν χρήσιμες πλατφόρμες, οι οποίες βοηθούν τους SEO experts στην προώθηση ιστοσελίδων. Ουσιαστικά, οι πλατφόρμες- εργαλεία παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάσταση μιας σελίδας, καθώς και για την εύρεση των απαραίτητων στοιχείων προς βελτιστοποίηση για την άνοδο στα οργανικά αποτελέσματα και τα SERPs.

Σε γενικές γραμμές, τα εργαλεία SEO δίνουν όλες τις μετρήσεις μιας σελίδας, από προβολές, έως και των αριθμό των backlinks ή των keywords. Επιπλέον, βοηθά στον έλεγχο των links, του local και του mobile SEO, της διενέργειας των on-page ενεργειών, τον τακτικό έλεγχο της κατάταξης, καθώς και της ταχύτητας του site.

Ο αριθμός των εργαλείων SEO είναι μεγάλος. Στα πιο δημοφιλή και εύκολα στη χρήση εργαλεία ανήκουν:

 • Google Analytics: Παρέχει ένα πλήθος χρήσιμων πληροφοριών για μια σελίδα, όπως τον αριθμό των επισκέψεων, πληροφορίες για το κοινό (traffic sources), αλλά και πληροφορίες με βάση την τοποθεσία. Με αυτό τον τρόπο πολλοί marketeers ελέγχουν το περιεχόμενο της σελίδας τους και ανακαλύπτουν τι λειτουργεί και τι όχι.
 • Ahrefs / Semrush: Το Ahrefs και το Semrush αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμα εργαλεία τα οποία συμβάλλουν στον έλεγχο του traffic, τη βελτιστοποίηση των σελίδων, καθώς και στην εύρεση των κατάλληλων keywords. Για να το πετύχει αυτό, το Ahrefs ελέγχει την πληροφορία του διαδικτύου, αποθηκεύει ένα μεγάλο πλήθος δεδομένων, στα οποία η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα εύκολη μέσα από ένα απλό περιβάλλον χρήστη.
 • Pagespeed Insights: Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και δωρεάν εργαλείο με το οποίο μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την ταχύτητα της σελίδας του. Έτσι, θα μπορεί να πραγματοποιήσει εύκολα ενέργειες βελτιστοποίησης, καθώς και να ελέγξει την αποτελεσματικότητα τους.
 • Looker Studio: Το Looker Studio επιτρέπει τη συγχώνευση δεδομένων από διάφορες πηγές, όπως το Google Search Console και το Google Analytics για την πιο εύκολη παρακολούθηση των δεδομένων, αλλά και την κοινή χρήση των πληροφοριών.

Προωθήστε την σελίδα σας με SEO

Πώς βρίσκω λέξεις κλειδιά;

Η εύρεση των λέξεων κλειδιών, γνωστή και ως keyword research αποτελεί τη διαδικασία της ανάλυσης και της εύρεσης μιας λίστας χρήσιμων λέξεων – φράσεων που θα αποτελέσουν βασικό πυλώνα του SEO copywriting και του on page SEO optimization. Αποτελεί ενίοτε μια χρονοβόρα, αλλά ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία, για την εύρεση της κατάλληλης marketing στρατηγικής μιας επιχείρησης. Οι λέξεις – κλειδιά θα πρέπει να είναι αυτές τις οποίες χρησιμοποιεί και το κοινό στις αναζητήσεις του.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση keywords. Ανάμεσα σε αυτές ανήκουν:

Έρευνα του ανταγωνισμού

Ο έλεγχος του ανταγωνισμού αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο για τη βελτιστοποίηση μιας επιχείρησης. Το μόνο που χρειάζεται με βάση αυτό το στοιχείο είναι ο έλεγχος και η έρευνα στις σελίδες των ανταγωνιστών σχετικά με τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούνται.

Χρήση λέξεων ή φράσεων που χρησιμοποιεί το πελατολόγιο

Πολλές είναι οι φορές που η απάντηση σε ένα δύσκολο ερώτημα μπορεί να έρθει από απλές, καθημερινές πηγές, όπως τους πελάτες. Το σκεπτικό πίσω από αυτή τη μέθοδο περιλαμβάνει τη χρήση λέξεων ή φράσεων με τις οποίες οι πελάτες μιας επιχείρησης αναζητούν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Η πρακτική αυτή μπορεί να αποτελέσει μια πρώτη πηγή αναζήτησης.

Brainstorming

Το brainstorming, αν και χρονοβόρο μερικές φορές, προσφέρει λύσεις τις οποίες μπορεί να μην τις σκεφτόταν κανείς εξαρχής. Μάλιστα, μπορεί να πραγματοποιηθεί με μερικά εύκολα βήματα. Βασικό κομμάτι του αποτελεί η καταγραφή όλων των λέξεων ή φράσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει κανείς για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, μέσα από τη συμβολή συνεργατών, φίλων, ή ακόμη και συγγενών με τις δικές τους προτάσεις. Αφού καταγραφούν όλες αυτές οι λέξεις ή φράσεις, το επόμενο βήμα περιλαμβάνει τον διαχωρισμό τους και την επιλογή των κατάλληλων για την επιχείρηση.

Χρήση διαφόρων keyword tools

Υπάρχουν πολλά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν εύκολα και γρήγορα στην εύρεση των κατάλληλων keywords για την κάθε επιχείρηση. Μερικά δημοφιλή και αποτελεσματικά εργαλεία αποτελούν το το Google Keyword Planner, Ahrefs, καθώς και το Keyword Finder

Αναζήτηση και χρήση διαφόρων long-tail keywords

Ένα long-tail keyword αποτελεί μια φράση που περιέχει τουλάχιστον τρεις λέξεις, όπως για παράδειγμα το “πως να επιλέξω στρώμα ύπνου”. Τα keywords αυτά είναι πιο εξειδικευμένα και λιγότερο ανταγωνιστικά σε σχέση με τα πιο απλά keywords, που αποτελούνται από μια ή δύο λέξεις. Επίσης, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τα conversions, καθώς οι χρήστες που πραγματοποιούν αυτού του είδους τις αναζητήσεις έχουν αυξημένες πιθανότητες να πραγματοποιήσουν αγορές.

Επιλογή με βάση το intent

Μερικές φορές δεν αρκεί μόνο η επιλογή keywords τα οποία προσφέρουν μεγάλο αριθμό αναζητήσεων, αλλά και ο τρόπος χρήσης του keyword. Για ποιο λόγο πραγματοποιείται; Για πληροφοριακούς σκοπούς; Πρόκειται να πραγματοποιηθεί κάποια αγορά; Ή για την επίλυση κάποιου προβλήματος; Η εύρεση keywords που απευθύνονται άμεσα στις ανάγκες του κοινού αποτελεί μια από τις καλύτερες marketing στρατηγικές.

Τακτικός έλεγχος των νέων trends

Ο τακτικός έλεγχος των τάσεων στις αναζητήσεις αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική επιλογή στις αναζητήσεις. Σε περίπτωση μάλιστα που εντοπίζεται αντιστοιχία σε σχέση με τις τάσεις και μια επιχείρηση, η προσθήκη ποιοτικού και ελκυστικού περιεχομένου θα βοηθήσει στην αύξηση του traffic. Έτσι, όχι μόνο ενισχύεται η SEO στρατηγική, αλλά είναι εξαιρετικά πιθανή και η προσέλκυση νέων πελατών.

περιήγηση στη google

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ πληρωμένης και οργανικής αναζήτησης;

Πολλές φορές, στον κόσμο του digital marketing δημιουργείται το ερώτημα σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για την προώθηση επιχείρησης. Το ερώτημα είναι το εξής: Πληρωμένη ή οργανική αναζήτηση; Ιδού η απορία. Κι όμως, για το ερώτημα αυτό δεν υπάρχει σωστή ή λανθασμένη απάντηση. 

Τα οργανικά αποτελέσματα μιας σελίδας αποτελούν την “φυσική” κατάταξη των σελίδων από τις μηχανές αναζήτησης, με βάση το σχετικό περιεχόμενο, την εγκυρότητα της σελίδας, την επιλογή και την σωστή χρήση των κατάλληλων keywords. Για την οργανική πληρωμή δεν απαιτείται η διάθεση χρηματικού ποσού προς τις μηχανές αναζήτησης για την εμφάνιση τους. Αυτό που απαιτείται κυρίως για την άνοδο στα οργανικά αποτελέσματα είναι ο χρόνος και οι βελτιστοποιήσεις που χρειάζεται να γίνουν. 

Αντίθετα, η υψηλή εμφάνιση στα αποτελέσματα με βάση την πληρωμή ανάγεται σε πιο διαφημιστικές μεθόδους. Συνήθως οι πληρωμένες αναζητήσεις εμφανίζονται αρκετά ψηλά, ή ορισμένες φορές στο τέλος της εμφάνισης των οργανικών αποτελεσμάτων. Οι διαφημίσεις αυτές λειτουργούν με το μοντέλο pay- per click, γνωστό και ως PPC.

Ανάμεσα σε αυτές τις δύο μορφές αναζήτησης υπάρχουν μερικές διαφορές. Σε αυτές τις διαφορές ανήκουν:

Κόστος για την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος

Για την πληρωμένη αναζήτηση, μια επιχείρηση διαθέτει ένα χρηματικό ποσό για τις πρώτες εμφανίσεις στα αποτελέσματα. Αντιθέτως, η οργανική αναζήτηση δεν απαιτεί ένα ιδιαίτερο κόστος για την εμφάνιση και την παραμονή στις υψηλές θέσεις των οργανικών αποτελεσμάτων.

Ταχύτητα εμφάνισης αποτελεσμάτων

Η πληρωμένη αναζήτηση προσφέρει πολύ πιο γρήγορα αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να γίνουν ορατά ακόμη και μέσα σε λίγες ώρες από την δημιουργία της. Όμως, για την οργανική αναζήτηση μπορούν να χρειαστούν έως και μερικοί μήνες για την επίτευξη του τελικού στόχου.

Διάρκεια αποτελεσμάτων

Δεν μπορούμε να αρνηθούμε το γεγονός πως και οι δύο μέθοδοι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Ωστόσο, μια μεγάλη διαφορά τους περιλαμβάνει τη διάρκεια των αποτελεσμάτων. Η πληρωμένη αναζήτηση σταματά να προσφέρει αποτελέσματα σε περίπτωση που σταματήσουν όλες οι ενέργειες για τη διεξαγωγή της. Εν αντιθέσει, τα αποτελέσματα ενεργειών SEO για την οργανική αναζήτηση είναι ορατά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ποσοστά conversions

Τα conversions, δηλαδή η μετατροπή ενός επισκέπτη μιας σελίδας σε πελάτη είναι ιδιαίτερα σημαντικά στο κομμάτι του marketing. Το PPC διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό μελετημένων κινήσεων οι οποίες βοηθούν στην στόχευση του κοινού, τον προγραμματισμό της προβολής της διαφήμισης, στη στόχευση σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία κλπ. Όσον αφορά το SEO, αν μια σελίδα διαθέτει ενημερωτικό και χρήσιμο περιεχόμενο, είναι εύκολη ως προς την περιήγηση στο εσωτερικό της, ενώ την ίδια στιγμή έχει υψηλή ταχύτητα φόρτωσης, καθίσταται περισσότερο προσιτή στους υποψήφιους αγοραστές, με αποτέλεσμα την εύκολη μετατροπή τους σε πελάτες.

Αριθμός clicks

Εξίσου διαφορετικός είναι και ο αριθμός των clicks στον οποίο πραγματοποιούνται τα αποτελέσματα. Σε περίπτωση που η αύξηση των clicks αποτελεί βασική προτεραιότητα, η πληρωμένη αναζήτηση θα προσφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τα οποία ίσως να μην είναι σε θέση να τα προσφέρει η οργανική αναζήτηση.

Διαπιστώνεται λοιπόν, πως η σωστή απάντηση βρίσκεται στις ανάγκες και τους στόχους της κάθε επιχείρησης. Ωστόσο, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν πως ο συνδυασμός των δύο αυτών τεχνικών εγγυάται υψηλά αποτελέσματα.

Πόσο κοστίζει το SEO;

Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση σχετικά με το πόσο κοστίζει το SEO. Κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικό μέγεθος, στόχους και ανάγκες. Έτσι, οι υπηρεσίες SEO αποτελούν εξατομικευμένες λύσεις για την κάθε επιχείρηση. Μερικοί παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος των υπηρεσιών αυτών περιλαμβάνουν τον βαθμό εξειδίκευσης του κάθε project, το επίπεδο του ανταγωνισμού, καθώς και το πλήθος των απαιτούμενων ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν για τη διενέργεια των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Κάντε Level Up στην επιχείρησή σας με την Προώθηση Ιστοσελίδων SEO

Facebook
Twitter
LinkedIn

Τελευταία Άρθρα

   Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτάΑς ξεκινήσουμε αποκρυπτογραφώντας το «ο» στο 4o. Το «ο» λοιπόν προκύπτει από το omni του omni-modal που σημαίνει με κάθε τρόπο.

23 Μαΐου, 2024

Το πιο γνωστό ελληνικό βιβλίο για κερδοφόρα E-Shops